Ulga na internet stanowi popularne ułatwienie w corocznym rozliczeniu podatkowym. Kto może z niej skorzystać, jakie są ewentualne ograniczenia i ile razy można skorzystać z tej ulgi?

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Osoba, której dochody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, a w danym roku poniosła koszty związane z opłatą za internet, ma prawo do skorzystania z ulgi na internet. Warunkiem koniecznym jest korzystanie z ulgi po raz pierwszy lub także w poprzednim roku podatkowym. Udziela się ona dwukrotnie, ale niestety nie można jej podzielić między lata. Przerwa w korzystaniu z ulgi oznacza utratę tego uprawnienia.

Na jaki rodzaj internetu przysługuje ulga?

Nie ma znaczenia, czy osoba ubiegająca się o ulgę korzysta z internetu domowego czy mobilnego. Kluczowe jest, aby w rozliczeniu uwzględnić jedynie koszty związane z korzystaniem z usług internetowych, nawet jeśli zostały zakupione w ramach pakietu z usługami telekomunikacyjnymi. Koszty związane z zakupem sprzętu, aktywacją usługi czy serwisem są jednak wyłączone z ulgi.

Jak określić kwotę ulgi na internet?

Kwota do wpisania w zeznaniu podatkowym (korzystając z ulgi na internet) to faktycznie poniesione wydatki z tego tytułu. Przepisy jednak ograniczają maksymalną kwotę do 760 zł dla osoby rozliczającej się indywidualnie. Dla małżonków rozliczających się wspólnie limit ten podwaja się, wynosząc 1540 zł na rok podatkowy.

Limit ten nie przechodzi na kolejny rok, co oznacza, że osoby, które nie uzyskały dochodu w roku korzystania z internetu, nie mogą skorzystać z ulgi w roku następnym.

Jak udokumentować prawo do ulgi na internet?

Osoby korzystające z ulgi na internet muszą posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, a faktura jest wystarczającym dowodem. Istotne jest, aby zawierała dokładne koszty, dane dostawcy oraz odbiorcy usługi (czyli osoby rozliczającej się). Jeśli usługa internetu została zakupiona w pakiecie z innymi usługami, koszt internetu powinien być jasno rozpisany. W przypadku braku potwierdzenia uiszczenia płatności na fakturze, rachunku lub innym dokumencie, należy posiadać takowe w postaci np. potwierdzenia przelewu.

Ulga na internet a wynajem mieszkania

W przypadku wynajmu mieszkania z internetem, osoba rozliczająca się nie może skorzystać z ulgi, ponieważ korzystanie z internetu musiałoby służyć celom osobistym. Najemcy stają się użytkownikami usługi w takim przypadku.

Jakie zeznanie podatkowe złożyć, aby skorzystać z ulgi na internet?

Odliczenia można dokonać w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Do każdego z nich trzeba dołączyć PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Podsumowując, ulga na internet nie uległa zmianie od wielu lat, istniejąc od 2005 roku. Choć pierwotnie miała zachęcać do korzystania z nowych technologii, obecnie, gdy niemal 90% gospodarstw domowych korzysta z internetu (według danych GUS), ulga ta pozostaje dostępna. Warto z niej skorzystać, gdyż nie ma pewności, jak długo taka forma ulgi będzie nadal możliwa.