Belgijskie przepisy, które nie pozwalają na sprzedaż wyrobów tytoniowych poniżej ceny określonej na banderoli, są zgodne z prawem UE – wynika z opinii rzecznika generalnego. Nie jest ona wprawdzie wiążąca dla Trybunału Sprawiedliwości UE, ale w praktyce często kieruje się on stanowiskiem rzecznika przy wydawaniu wyroku.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

Chodziło o belgijską spółkę prowadzącą kilka supermarketów. Sprzedawała w nich papierosy za cenę niższą niż wskazana na banderoli umieszczonej przez producentów bądź importerów. Z rabatów korzystali np. członkowie ruchów młodzieżowych. Belgijska prokuratura oraz sąd karny w Brukseli uznały to za niezgodne z prawem wspieranie sprzedaży papierosów.
Więcej wątpliwości miał sąd apelacyjny. Spytał więc Trybunał Sprawiedliwości UE, czy zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych poniżej ceny minimalnej wskazanej na banderoli nie narusza art. 15 dyrektywy 2011/64 w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Z przepisu tego wynika, że producenci i importerzy tytoniu mają swobodę w ustalaniu maksymalnej ceny detalicznej swojego produktu w każdym z państw, w którym jest on sprzedawany. Poszczególne kraje mogą jednak wprowadzać własne przepisy kontrolujące ceny sprzedaży, pod warunkiem że takie regulacje będą zgodne z prawem unijnym.
W opinii rzecznika generalnego belgijskie przepisy są zgodne ze wspólnotowymi. Zwrócił uwagę, że z art. 15 dyrektywy wynika przede wszystkim, iż przedsiębiorcy powinni mieć możliwość konkurowania ceną sprzedawanych produktów.
Przypomniał on, że art. 15 dyrektywy zobowiązuje kraje członkowskie, by zezwoliły producentom lub importerom na ustalenie maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych. Z przepisu wynika więc, że muszą mieć oni możliwość konkurowania między sobą ceną sprzedawanego produktu – podkreślił Nils Wahl. Jego zdaniem belgijskie przepisy nie stoją temu na przeszkodzie. Producenci lub importerzy nadal mogą swobodnie określić na banderoli, ile powinna kosztować paczka papierosów, i mogą w tym zakresie wykorzystywać swoją ewentualną przewagę nad konkurencją – wyjaśnił. Dopóki takie zasady są zapewnione, dopóty przepisy belgijskie są zgodne z prawem unijnym. Tamtejszy ustawodawca mógł więc zakazywać sprzedawcom detalicznym sprzedaży papierosów poniżej ceny z banderoli – podsumował rzecznik.