Trwają prace nad wytycznymi, które pomogą przedsiębiorcom spoza Polski ocenić, czy będą musieli wystawiać faktury poprzez KSeF – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

„Trwają prace nad przygotowaniem wytycznych, które pomogą przedsiębiorcom spoza Polski ocenić, czy wypełniają oni warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, a w związku z tym czy będą musieli wystawiać faktury poprzez Krajowy System e-Faktur” - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP. – „Wytyczne te będą publikowane wraz z całym materiałem/wyjaśnieniami dotyczącymi działania KSeF” – dodano w informacji resortu.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Obowiązek wystawiania faktur przez KSeF obejmie także przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie mają siedziby w naszym kraju, ale spełniają kryteria prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Choć – jak wskazano w odpowiedzi – nie w każdym przypadku.

„Obowiązek wystawiania faktur ustrukturowanych nie będzie dotyczył faktur sporządzanych: (…) przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce jej prowadzenia w Polsce, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę, przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7, 7a i 9, dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach (dotyczy to OSS i IOSS), na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 106s ustawy o VAT” – stwierdzono w odpowiedzi MF.

Resort dodał, że w takich wypadkach przedsiębiorcy będą wystawiali faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej. Taki faktury będą wystawiać także przedsiębiorcy z zagranicy, którzy nie mają siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium kraju.

Resort finansów w swojej odpowiedzi przypomniał, że obecnie podatnicy mogą korzystać z KSeF dobrowolnie. Dodał także, że dla części podatników obowiązek korzystania z KSeF wejdzie w życie z półrocznym opóźnieniem.

„ Do końca 2024 r. z KSeF nie będą musieli korzystać podatnicy zwolnieni z VAT, korzystający z kas rejestrujących do wystawiania faktur (od 2025 r. nie będzie można wystawiać faktur za pomocą kas rejestrujących) oraz wystawiający faktury uproszczone (paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł). Podatnicy ci dopiero od 1 stycznia 2025 r. będą mieli obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, natomiast w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na zasadzie dobrowolności, będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane, z wyłączeniem paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone” – stwierdziło MF. (PAP)

autor: Marek Siudaj