Miejsca parkingowe powinny być traktowane jak lokal użytkowy, a więc ich wynajem przez spółdzielnię nie jest zwolniony z VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Co innego – uznał – gdy spółdzielnia wynajmuje piwnice, komórki lokatorskie bądź schowki na rzecz mieszkańców budynku znajdującego się w jej zasobach mieszkaniowych. Opłaty pobierane z tego tytułu dotyczą pomieszczeń technicznych lokali mieszkalnych, a więc są wolne od VAT – stwierdził fiskus.

Mieszkańcy nie chcą podatku

Spytała o to spółdzielnia będąca współwłaścicielem gruntu, na którym znajdują się utwardzone miejsca parkingowe. Spółdzielnia wynajmuje je przede wszystkim mieszkańcom budynków znajdujących się w jej zasobach. Zdarzało się jednak, że opłaty wnoszą również osoby z zewnątrz, firmy i goście mieszkańców.

We wszystkich tych sytuacjach spółdzielnia doliczała 23-proc. VAT. Część jej członków to zakwestionowała. Ich zdaniem miejsca parkingowe służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, więc opłaty powinny być wolne od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

Są zwolnienia

Przepis ten dotyczy opłat pobieranych zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 438 ze zm.) za czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub będących właścicielami lokali mieszkalnych bądź na rzecz innych właścicieli mieszkań, niebędących członkami spółdzielni.

Podobna preferencja wynika z par. 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 955). Dotyczy ona tych samych opłat pobieranych od osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych.

Nie tylko parkingi

Niezależnie od tego spółdzielnia pobierała również opłaty za wynajem pomieszczeń takich jak schowki, piwnice czy komórki. Najemcami byli wyłącznie mieszkańcy danego budynku. Także w tym wypadku spółdzielnia doliczała do opłat 23-proc. VAT.

W tym wypadku również mieszkańcy uważali, że to błąd. Wskazywali na wspomniane już zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

Parking z podatkiem, piwnica bez

Dyrektor KIS potwierdził, że spółdzielnia słusznie dolicza 23-proc. VAT do opłat za najem miejsc parkingowych. Wskazał, że nie mieszczą się one w pojęciu pomieszczenia technicznego lub pomieszczenia gospodarczego, a więc należy je uznać za lokal użytkowy. Natomiast zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT oraz par. 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia są związane wyłącznie z lokalami mieszkalnymi – podkreślił dyrektor KIS.

Wyjaśnił natomiast, że spółdzielnia nie powinna doliczać podatku do opłat za wynajem piwnic, schowków czy komórek lokatorskich. Są to bowiem pomieszczenia techniczne lokali mieszkalnych. W takich sytuacjach ma zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. ©℗