Jeśli miasto zrezygnuje ze zwrotu upustu na lokal, to jego wartość nie będzie dla właściciela nieodpłatnym świadczeniem, bo nie jest nim sama zniżka – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, której matka nabyła od miasta mieszkanie. Zapłaciła za nie cenę mniejszą niż rynkowa, bo samorząd udzielił bonifikaty w wysokości ponad 60 tys. zł. Matka zmarła, a lokal odziedziczyła córka. Sprzedała go, ale zrobiła to przed upływem 5 lat od nabycia. W związku z tym miasto miało prawo zażądać zwrotu bonifikaty.
Córka wystąpiła jednak do prezydenta miasta z wnioskiem o odstąpienie od takiego żądania. Organ, po uzyskaniu zgody rady miasta, przystał na wniosek podatniczki. Skarżąca nie była jednak pewna, czy odstąpienie od zwrotu bonifikaty jest dla niej nieodpłatnym świadczeniem.