Skargi na wiążące informacje: stawkowe, akcyzowe, taryfowe oraz o pochodzeniu będzie rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu – wynika z opublikowanej już nowelizacji rozporządzenia Prezydenta RP.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie 14 listopada br.

Jest ono kolejnym krokiem ku ujednoliceniu procedur związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących wiążących informacji. Pierwszym etapem było wejście w życie 1 lipca br. nowelizacji ustawy o VAT z 26 maja 2023 r. (Dz.U. poz. 1059), określanej jako pakiet SLIM VAT 3. Zgodnie z nią wnioski o wydanie WIS, WIA, WIT i WIP są składane obecnie do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i do tego samego organu trafiają również odwołania od decyzji wydanej w I instancji.

Wcześniej kompetencje organów w tym zakresie były rozproszone. Za wydanie WIA odpowiadał dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (odwołania trafiały do dyrektora warszawskiej IAS). Natomiast WIT i WIP wydawał dyrektor IAS w Warszawie, a odwołania od jego decyzji rozpatrywał szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Teraz przyszedł czas na drugi etap ujednolicania procedur. Prezydent RP skorzystał tu z możliwości, jaką daje mu art. 13 par. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), i przekazał wojewódzkiemu sądowi administracyjnego rozpoznawanie spraw z zakresu działania:

1) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących:

a) wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy o VAT,

b) wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ustawy o podatku akcyzowym,

c) wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu, o których mowa w art. 70 ust. 2a ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1590 i 1598),

2) szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących:

a) wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy o VAT,

b) wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ustawy o podatku akcyzowym.

To oznacza, że opolski sąd będzie też rozpatrywać skargi na decyzje wydawane przez szefa KAS, jeśli przejmie on prowadzenie postępowań w zakresie wydania WIS lub WIA.

Sprawy, w których skargi zostały wniesione przed wejściem w życie tej nowelizacji, również trafią do WSA w Opolu – wynika z par. 2 rozporządzenia zmieniającego. Wyjątek dotyczy spraw, w których wyznaczono już termin posiedzenia. ©℗