Do 31 grudnia 2024 r. paragon fiskalny z NIP jako faktura uproszczona będzie ujmowany w JPK_VAT na dotychczasowych zasadach. Natomiast Ministerstwo Finansów musi zmodyfikować strukturę logiczną JPK_VAT w związku z prowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.

Rozporządzenie zostanie też dostosowane do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT. Uwzględnione zostanie m.in.:

  • skrócenie podstawowego terminu zwrotu z 60 dni do 40 dni;
  • usunięcie dodatkowego terminu 40-dniowego zwrotu.

Przypomnijmy, że już od lipca 2024 r. wystawianie e-faktur w KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać elektroniczne faktury od 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z opublikowanym projektem podatnicy zobowiązani do korzystania z KSeF będą musieli podawać w jednolitych plikach kontrolnych numer indentyfikacyjny faktury nadanej w tym systemie, a także oznaczenia:

– „OFF”, gdy faktura zostanie wystawiona w czasie awarii KSeF lub gdy z przyczyn leżących po stronie podatnika nie będzie możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej,

– „BFK”, gdy faktura zostanie wystawiona elektronicznie lub papierowo bez użycia KSeF (czyli w przypadkach, w których nie będzie obowiązku wystawienia faktury przy użyciu KSeF).

Co do zasady rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. ©℗