Kupno mieszkania czy domu na współwłasność tylko wtedy jest zwolnione z PCC, gdy warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości spełnia każdy z kupujących. Potwierdzają to zarówno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jak i Ministerstwo Finansów.

To oznacza, że jeżeli np. konkubenci kupują razem mieszkanie lub dom z rynku wtórnego (i mają po 50 proc. udziałów), ale jeden z nich posiadał już wcześniej jakąś nieruchomość, bo ją kupił albo odziedziczył, to również drugi nie skorzysta z ulgi. Cała transakcja zostanie opodatkowana 2-proc. PCC. Tak samo będzie, bez względu na to, czy współwłaścicielami są rodzice i dzieci, małżonkowie (nawet z rozdzielnością małżeńską), czy osoby obce.

Korzystne przepisy…

Problem dotyczy nowych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które obowiązują od 31 sierpnia 2023 r. Zgodnie z nimi przy zakupie pierwszego mieszkania (spółdzielczego lub własnościowego) albo domu jednorodzinnego można skorzystać ze zwolnienia z PCC. Zmiana dotyczy tylko zakupu na rynku wtórnym, bo tylko wtedy płaci się PCC (2 proc).

Zgodnie z dodanym do art. 9 ustawy o PCC pkt 17 zwolnienie z PCC przysługuje w przypadku sprzedaży, której przedmiotem jest:

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jedno rodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Ze zwolnienia można skorzystać, jeżeli: „kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia”.

…i niekorzystna interpretacja

O zastosowanie tych regulacji w praktyce spytała we wniosku o interpretację podatkową kobieta, która wraz z mężem chciała kupić na rynku wtórnym dom jednorodzinny. Wyjaśniła, że mają rozdzielność majątkową, wobec czego część udziałów w domu będzie należeć tylko do niej (będzie jej majątkiem prywatnym).

Kobieta chciała się upewnić, że przy zakupie swojej części nie zapłaci PCC, bo – jak zapewniła – wcześniej nie posiadała udziałów w żadnej nieruchomości. Była zdania, że PCC zapłaci tylko mąż, bo już wcześniej był on właścicielem innej nieruchomości.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. W interpretacji z 21 września 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014. 203.2023.1.PB) stwierdził, że kobiecie nie będzie przysługiwało zwolnienie z PCC, bo gdy nieruchomość jest kupowana na współwłasność, to każdy z kupujących (małżonkowie, rodzice z dzieckiem, rodzeństwo, osoby obce) musi spełniać warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości lub udziału w niej. Jedyny wyjątek dotyczy udziału nabytego wskutek dziedziczenia i nieprzekraczającego 50 proc. – wyjaśnił organ.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP potwierdziło, że taka wykładnia jest prawidłowa. Resort zwrócił uwagę, że opodatkowaniu podlega umowa sprzedaży, a nie nabycie. Sprzedawane jest całe mieszkanie, a nie tylko jego część, która będzie udziałem jednego kupującego. Natomiast zwolnienie jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania i warunki zwolnienia dotyczą strony kupującej niezależnie od tego, czy jest nią jeden podmiot, czy kilka.

– Za podatek odpowiadają solidarnie kupujący, nie można zwolnić z podatku części czynności – wskazuje MF. Dodaje, że albo sprzedaż jest zwolniona, albo opodatkowana. Niedopełnienie warunków zwolnienia przez wszystkich kupujących skutkuje opodatkowaniem umowy sprzedaży.

Damian Kłosowicz, prawnik w kancelarii Staniek & Partners, uważa jednak, że jest możliwość zmiany przepisów tak, aby tylko jeden z kupujących musiał zapłacić podatek. Jego zdaniem wystarczyłoby wyłączyć odpowiedzialność za zapłatę PCC osoby spełniającej warunki z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC, które pozwalają na zwolnienie transakcji z opodatkowania (patrz: komentarz w ramce).

Odpowiedź MF na pytanie DGP

Ministerstwo Finansów podziela stanowisko przedstawione w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 21 września 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.203.2023.1.PB odnośnie do warunków stosowania zwolnienia z PCC na zakup pierwszego mieszkania określonych w art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. (…)

Jak wskazał minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 44098, nowelizacja przepisów określających opisywane zwolnienie nie jest konieczna. Zwolnienie obejmuje nabycie lokalu lub budynku mieszkalnego także na współwłasność, niemniej warunki określone przez ustawodawcę muszą być spełnione przez wszystkich współwłaścicieli. Umowa majątkowa małżeńska nie ma wpływu na stosowanie zwolnienia. Jeżeli mieszkanie (budynek mieszkalny) jest nabywane na współwłasność, to każdy z kupujących (małżonkowie, rodzice z dzieckiem, rodzeństwo, osoby obce) musi spełniać warunek wynikający z opisywanego przepisu, tj. nieposiadania w dniu nabycia i nigdy wcześniej mieszkania lub budynku mieszkalnego ani udziału w takich nieruchomościach (spółdzielczych prawach), chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Należy podkreślić, że zgodnie z rozwiązaniami systemowymi zawartymi w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podlega umowa sprzedaży, a nie nabycie. Zwolnienie jest wyłomem od zasady powszechności opodatkowania i warunki zwolnienia dotyczą strony kupującej niezależnie od tego, czy jest nią jeden, czy kilka podmiotów. Za podatek odpowiadają solidarnie kupujący, nie można zwolnić z podatku części czynności. Albo sprzedaż jest zwolniona, albo opodatkowana. Niedopełnienie warunków zwolnienia przez wszystkich kupujących skutkuje opodatkowaniem umowy sprzedaży.

OPINIA

Można się zastanowić nad nowelizacją

ikona lupy />
Damian Kłosowicz prawnik w kancelarii Staniek & Partners / Materiały prasowe

Stanowisko Ministerstwa Finansów jest, moim zdaniem, prawidłowe. Zwolnienia w prawie podatkowym to wyłom od konstytucyjnej reguły powszechności opodatkowania, więc interpretacja przepisów, które je ustanawiają, musi być wyjątkowo rygorystyczna. W szczególności należy się kierować ściśle językowym brzmieniem przepisu. Treść art. 9 pkt 17 ustawy o PCC jest jednoznaczna i wynika z niej wymóg nieposiadania prawa własności (ewentualnie maksymalnie 50 proc. prawa własności pochodzącego z dziedziczenia) przez wszystkie osoby fizyczne biorące udział w transakcji.

Oczywiście otwarte jest pytanie, czy brak możliwości zastosowania zwolnienia z PCC, gdy współwłaściciel już posiada mieszkanie, jest spójny z założeniami nowelizacji. Przecież miała ona pomóc w zakupie pierwszego mieszkania osobom, które go nie posiadają.

Można by się więc zastanowić nad zmianą art. 5 ust. 2 ustawy o PCC i wyłączeniem odpowiedzialności za zapłatę PCC osoby, która spełnia przesłanki z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC wymagane, aby transakcja nie była opodatkowana. Obecnie bowiem na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o PCC wszystkie osoby kupujące są zobowiązane solidarnie do zapłaty PCC – czyli organ podatkowy ma prawo domagać się jego zapłaty od każdej z nich. Gdyby tego typu nowelizacja weszła w życie, w sytuacji zakupu mieszkania na współ własność jedyną osobą zobowiązaną do zapłaty podatku byłby ten podatnik, który już posiada mieszkanie.

Ograniczone możliwości

Na razie jednak przepisy są jasne: wszyscy kupujący muszą spełnić warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości mieszkalnej. Ustawodawca przewidział w tym zakresie tylko jeden wyjątek, który dotyczy udziałów nabytych wskutek dziedziczenia i nieprzekraczających 50 proc.

Ten fragment przepisu jest interpretowany korzystnie. Nie ma znaczenia liczba lokali, w których nabywca posiada udziały, jeśli tylko żaden z nich nie przekracza 50 proc. i nabycie wszystkich tych udziałów nastąpiło w drodze dziedziczenia. Taką interpretację przedstawił wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską nr 44098 z 28 września 2023 r. Pisaliśmy o tym w artykule „MF korzystnie interpretuje przepisy o zakupie mieszkania bez PCC” (DGP nr 192/2023).

Zastosowanie przepisu w przypadku osób kupujących nieruchomość na współwłasność pokazujemy na przykładach.

Przykład 1

Narzeczeni kupują na rynku wtórnym pierwsze wspólne mieszkanie za 600 tys. zł. Mają w nim mieć po 50 proc. udziałów. Wcześniej żadne z nich nie kupiło własnego mieszkania ani domu. Jednak w dniu zakupu narzeczony posiada mieszkanie odziedziczone po babci.

Chociaż mężczyzna nabył mieszkanie w drodze dziedziczenia, udział przekracza 50 proc. Nie spełnia więc on warunku do zwolnienia z PCC przy zakupie wspólnego pierwszego mieszkania. Wobec tego cała transakcja będzie opodatkowana 2-proc. PCC i narzeczeni będą musieli z tego tytułu zapłacić 12 tys. zł. Oznacza to, że kobieta nie może skorzystać ze zwolnienia przy zakupie swojej połowy mieszkania.

Przykład 2

Konkubenci chcą nabyć na rynku wtórnym dom za 800 tys. zł, w którym będą mieli po 50 proc. udziałów. Wcześniej żadne z nich nie kupiło własnej nieruchomości. W dniu zakupu mężczyzna posiada natomiast 50 proc. odziedziczonego udziału w domu, a kobieta:

– 50 proc. odziedziczonego udziału w mieszkaniu oraz

– 50 proc. odziedziczonego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Żaden z tych udziałów nie przekracza 50 proc. i wszystkie zostały nabyte w drodze dziedziczenia. Oznacza to, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna spełniają warunki do zwolnienia z PCC przy zakupie pierwszego domu. Dzięki temu nie zapłacą PCC i zaoszczędzą na tym 16 tys. zł. ©℗