Na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym będzie można złożyć w formie e-formularza m.in. zeznania, deklaracje, wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Nie będzie do tego potrzebny podpis elektroniczny – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia, które ma wejść w życie od 2024 r.

Ministerstwo Finansów zamierza udostępnić osobom fizycznym oraz spółkom (i innym organizacjom) na ich kontach w e-Urzędzie Skarbowym elektroniczne formularze: deklaracji, zeznań, oświadczeń, zgłoszeń, zawiadomień, informacji i wniosków.

Chcąc je wypełnić i złożyć, trzeba będzie zalogować się na swoje konto, natomiast nie trzeba już będzie podpisywać składanych dokumentów.

Będą też inne korzyści, np. e-formularz będzie wstępnie wypełniony danymi identyfikacyjnymi użytkownika konta (podatnika, płatnika).

E-formularz złożony za pośrednictwem konta podatnika (płatnika) w e-US zapisze się w wysłanych dokumentach i będzie można go pobrać i zapisać na dysku lokalnym.

Będzie też można śledzić jego status, sprawdzić i pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

Korektę będzie można sporządzić na podstawie wysłanego wcześniej formularza (będzie można edytować dane szczegółowe).

Za pomocą e-formularzy podatnik będący osobą fizyczną będzie mógł złożyć zgłoszenia aktualizacyjne (ZAP-3). Będzie też można złożyć w ten sposób zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT.

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów poinformowało, że na kontach w e-US osób fizycznych i spółek (a także innych organizacji) udostępni także elektroniczne wzory dokumentów w sprawie wiążących informacji stawkowych. Dzięki temu również nie trzeba będzie ich podpisywać przed wysyłką. Jest to związane ze zmianami przewidzianymi w innym rozporządzeniu – w sprawie korzystania z e-US (Dz.U. z 2023 r. poz. 1178). Zakładają one, że od 1 stycznia 2024 r. obsługa spraw dotyczących WIS będzie odbywała się w I instancji wyłącznie elektronicznie. Natomiast od 1 lipca 2024 r. tak samo będzie w sprawach WIS rozpatrywanych w ramach II instancji, a także w sprawach dotyczących zmiany albo uchylenia tych informacji.©℗