Z końcem sierpnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Chodzi konkretnie o zwolnienie z podatku przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego. Teraz zakup pierwszego nieruchomości będzie tańszy nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Kto skorzysta ze zwolnienia z PCC i jakie nieruchomości można nabyć bez podatku?

Zwolnienie z PCC. Kto nie zapłaci podatku?

Według ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, podatku PCC nie zapłaci kupujący, który jest osobą fizyczną lub osoby fizyczne (w przypadku gdy kupujących jest więcej), którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Teraz, przy nabyciu pierwszego lokum, zniesiona zostanie konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych PCC we wszystkich przypadkach, a nie tylko dla nieruchomości sfinansowanych poprzez Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ta identyczna procedura, wyłączająca obowiązek opłacenia podatku PCC, obejmie także zakup pierwszego domu na rynku wtórnym.

Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (także znany jako PCC) to rodzaj podatku pobierany w Polsce od niektórych czynności prawnych, takich jak umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, spadkowe, czy też umowy pożyczki. Jest to podatek, który obejmuje transakcje cywilnoprawne, a niekiedy także zawierane przed sądem lub organem administracyjnym.

Osoba lub instytucja, która jest zobowiązana do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), zależy od rodzaju czynności prawnej. Oto kilka przykładowych sytuacji

  • Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, podatek jest zazwyczaj opłacany przez nabywcę.
  • Umowa darowizny. Osoba, która otrzymuje darowiznę, jest zobowiązana do zapłacenia podatku.
  • Umowa zamiany. Każda ze stron umowy zamiany może być odpowiedzialna za zapłacenie podatku.
  • Umowa pożyczki. W większości przypadków, podatkiem od umowy pożyczki obciążony jest pożyczkodawca.
  • Umowa spadkowa. W przypadku dziedziczenia, podatek może być pobierany od spadkobiercy lub innych stron umowy spadkowej.

Podatek PCC. Jaka kwota?

Warto zaznaczyć, że wysokość podatku PCC oraz sposób jego naliczania różni się w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej. Ponadto, istnieją różne zwolnienia i ulgi podatkowe, które mogą obniżać kwotę podatku lub wyłączać pewne transakcje spod jego obowiązku.

W przypadku mieszkań do tej pory podatek PCC z rynku wtórnego wynosił 2 proc.