Od 1 stycznia 2009 r. najbliższa rodzina nie zapłaci podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy zgłosi fiskusowi nabycie majątku.
Senat przyjął wczoraj bez poprawek nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Celem ustawy jest wydłużenie do sześciu miesięcy terminu na zgłoszenie spadku lub darowizny. Zgłoszenie w urzędzie skarbowym nieodpłatnego nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych dotyczy osób, które są uprawnione do skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku.
Chodzi tu zatem o małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Obecnie te osoby mają na dokonanie zgłoszenia jedynie miesiąc. Jeżeli w tym czasie nie dopełnią obowiązku, muszą zapłacić podatek od spadków i darowizn na zasadach ogólnych określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
Termin na zgłoszenie, tak jak dotychczas, będzie liczony od dnia powstania obowiązku podatkowego lub - w przypadku dziedziczenia - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Z całkowitego zwolnienia, pod pewnymi warunkami będą mogły także skorzystać osoby, które dowiedzą się o nabyciu majątku już po upływie sześciomiesięcznego terminu.
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. Dłuższy sześciomiesięczny termin będzie miał zastosowanie w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstanie po 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, że skorzystają z niego osoby, które otrzymają spadek lub darowiznę dopiero w przyszłym roku i w latach następnych.
Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.