Zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym z wbudowaną pompą ciepła, nie jest wydatkiem na przedsięwzięcie termomodernizacyjne – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej i z urzędu zmienił kolejne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które pozwalały na odliczenie przy nabyciu takiego urządzenia.

Szef KAS powołał się przy tym na nową wersję objaśnień podatkowych dotyczących ulgi termomodernizacyjnej – z 30 marca 2023 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Minister finansów wprost stwierdził w nich, że ulga nie przysługuje na zakup klimatyzatora.

Przypomnijmy, że w ramach preferencji można odliczyć tylko wydatki na termomodernizację wymienione w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 273). Od początku funkcjonowania ulgi nie było w nim mowy o klimatyzatorach, mimo to pierwotnie dyrektor KIS pozwalał na odliczenie, jeżeli podatnik wskazał, że urządzenie ma funkcję ciepła. Potem zmienił swoje stanowisko i pozwalał na odliczenie jedynie wówczas, gdy podatnicy pisali, że klimatyzator ma wbudowaną pompę ciepła lub jest pompą ciepła. Taka pompa bowiem (wraz z osprzętem) jest wymieniona w rozporządzeniu.

Zmiana interpretacji

Szef KAS zaczął zmieniać te interpretacje. Zaczął od tych, które pozwalały odliczać w ramach ulgi koszty zakupu klimatyzatora z funkcją grzania. Interpretacje zmieniające wydał 23 czerwca br. (sygn. DOP3.8222.100.2023.HTCE) i 21 czerwca br. (sygn. DOP3.8222.99.2023.HTCE).

Obecnie zaczął eliminować kolejne interpretacje – dotyczące urządzeń mających – według opisu samych podatników – wbudowaną pompę ciepła lub w nią wyposażonych.

Argumentem szefa KAS jest to, że klimatyzator, nawet jeżeli ma wbudowaną pompę ciepła, nie jest wymieniony w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju.

Szef KAS powołuje się tu także na objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r., w których minister finansów wprost stwierdził, że wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Interpretacje zmieniające w tym zakresie zostały wydane 5 września 2023 r. (sygn. DOP3.8222.122.2023.HTCE, DOP3.8222.102.2023.HTCE) i 8 września 2023 r. (sygn. DOP3.8222.126.2023.HTCE).

Niektóre nadal korzystne

Zdarza się, że dyrektor KIS nadal wydaje interpretacje korzystne dla podatników, czego przykładem jest pismo z 22 czerwca 2023 r. (sygn. 0111-KDSB2-2.4011.177.2023.3.MM). Chodzi jednak o takie sytuacje, w których podatnik we wniosku o interpretację twierdzi, że jego klimatyzator ma nie tylko funkcję grzania, ale jest wręcz pompą ciepła typu powietrze-powietrze. W takiej sytuacji dyrektor KIS nie ma wyjścia – musi potwierdzić, że zakup takiego urządzenia można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Pompa ciepła jest bowiem wprost wymieniona w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli urząd skarbowy stwierdziłby (np. w trakcie czynności sprawdzających lub kontroli), że stan faktyczny jest inny i że w rzeczywistości klimatyzator nie jest pompą ciepła, to otrzymana przez podatnika interpretacja indywidualna go nie chroni.

Ryzyko istnieje, ponieważ specjaliści zajmujący się sprzedażą urządzeń chłodzących i grzewczych twierdzą, że klimatyzator a pompa ciepła to zupełnie inne urządzenie. Zwracaliśmy na to uwagę w artykule „Ulga jest na pompę ciepła, a nie na klimatyzator” (DGP nr 68/2023). ©℗