Najważniejszą zmianą w znowelizowanej ustawie o PCC jest zwolnienie z tego podatku od 2009 r. działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez spółki kapitałowe. Chodzi o łączenie firm, podział, wniesienie do spółki aportu w postaci oddziału innej spółki kapitałowej oraz wymianę udziałów w takich spółkach. Obecnie czynności takie są opodatkowane według stawki wynoszącej 0,5 proc.

Nowelizacja przepisów ma być korzystna dla 6300 spółek akcyjnych i pond 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z podatku zwolniona będzie również zmiana umowy spółki dotycząca przeniesienia z jednego kraju Unii Europejskiej do innego ośrodka zarządzania firmą lub jej statutowej siedziby.

Proponowane zmiany mają ułatwić przepływ kapitału między spółkami kapitałowymi

Nowelizacja jest też konieczna ze względu na wejście w życie unijnej dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. W Polsce funkcję podatku kapitałowego pełni PCC. Na wdrożenie dyrektywy państwa Unii mają czas do końca roku.

Znowelizowana ustawa o PCC powróci do Sejmu, który rozpatrzy zaproponowaną przez Senat poprawkę.