Senat przegłosował w czwartek poprawki do nowelizacji ustawy o VAT, a wśród nich zmianę przewidującą likwidację uciążliwej dla przedsiębiorców kaucji gwarancyjnej.

Na zniesienie krytykowanej od dawna przez biznes i ekspertów podatkowych kaucji gwarancyjnej zgodziło się Ministerstwo Finansów.

"Wydaje się, że w celu zrównania szans i polepszenia sytuacji podatników na starcie można odstąpić i od kaucji proporcjonalnej, i wykreślić ją w ogóle" - mówił podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

Kaucja gwarancyjna w wysokości 250 tys. zł jest warunkiem szybszego uzyskania zwrotu VAT przez podatników rozpoczynających działalność. Zgodnie z uchwaloną dwa tygodnie temu przez Sejm nowelizacją, firmy miałyby wpłacać - zamiast 250 tys. zł - zabezpieczenie w wysokości proporcjonalnej do wnioskowanej kwoty zwrotu.

Tymczasem przedsiębiorcy domagali się zniesienia obowiązku składania zabezpieczeń w ogóle. Ministerstwo Finansów nie chciało się jednak na to zgodzić.

Według dyrektora w dziale doradztwa podatkowego w PricewaterhouseCoopers Marcina Chomiuka, obowiązek wpłaty kaucji prowadzi do zamrażania kapitału przez podatników.

"To kompletnie niepotrzebny instrument, promujący lenistwo urzędników. Fiskus ma szereg możliwości kontroli podatników" - powiedział Chomiuk podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami. Dodał, że przepisy o kaucji w obecnym brzmieniu zakwestionował na początku lipca Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Kolejna uchwalona przez Senat poprawka zwalnia przedsiębiorców przekazujących żywność organizacjom pożytku publicznego z konieczności odprowadzenia VAT od takiej darowizny. Obecnie z takiego rozwiązania firmy mogą korzystać w przypadku jej zniszczenia, co nie zachęca do wspierania instytucji charytatywnych.

Zdaniem ekspertów z PwC, przyjęte przez Senat rozwiązanie jest jednak niezgodne z regulacjami unijnymi, może jednak zacząć dyskusję na temat zmiany przepisów wspólnotowych.

Inna przegłosowana przez Senat poprawka zakłada skrócenie do trzech miesięcy terminu na rozliczenie VAT bez konieczności składania deklaracji podatkowej. W wersji przyjętej przez Sejm podatnik mógłby tego dokonać do końca roku podatkowego. Obecnie ma na to dwa miesiące. Resort finansów proponował w pierwotnej wersji nowelizacji wydłużenie tego terminu do trzech miesięcy.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT wprowadza istotne zmiany do ustawy

"Nowela przewiduje szereg uproszczeń dotyczących rozliczeń podatku, których polska ustawa nie znała. Stanowi najobszerniejszą i najbardziej rewolucyjną nowelizację w VAT od 2004 r., czyli momentu wejścia w życie obowiązującej ustawy" - ocenia Marcin Chomiuk.

Zliberalizowane zostaną m.in. warunki korzystania z ulgi na złe długi

Sprzedawca, który nie otrzyma od swojego kontrahenta pieniędzy w ciągu 180 dni, będzie mógł odzyskać zapłacony podatek z urzędu skarbowego.

Skrócony ze 180 dni do 60 dni zostanie podstawowy termin zwrotu VAT. Zwiększony zostanie limit obrotów dla utrzymania statusu małego podatnika - z 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

Nowelizacja umożliwia zakładanie magazynów konsygnacyjnych

Ich funkcjonowanie umożliwi przemieszczanie towarów wewnątrz UE. Nowela wprowadza także możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie przez wszystkich podatników, a nie tylko przez małe firmy. Umożliwia także rozliczenie podatku importowego w deklaracji. Obecnie importerzy muszą odprowadzać podatek i potem czekać na jego zwrot.

Sejm zlikwidował też 30-proc. dodatkową karę dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem - m.in. firm, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe.

Teraz uchwalonymi przez Senat poprawkami zajmie się Sejm. Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać 1 grudnia br.