Podatnik nie może skorzystać z preferencyjnej 5-proc. stawki w odniesieniu do całego dochodu ze sprzedaży produktu. Wolno ją zastosować wyłącznie do dochodu z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Tym samym NSA utrzymał w mocy interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2020 r. (sygn.0111-KDIB1-3.4010.129.2020.1.JKT). Wystąpiła o nią spółka, która zajmuje się m.in. produkcją wymienników ciepła. Tłumaczyła, że w tym zakresie prowadzi prace badawczo-rozwojowe, a ich efekty zabezpiecza poprzez objęcie ich ochroną patentową bądź prawami ochronnymi i prawami z rejestracji wzoru przemysłowego.

Argumenty spółki

Spółka chciała się upewnić, czy cały dochód ze sprzedaży produktów, w których cenie jest uwzględniona wartość wytworzonych przez nią kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), może opodatkować 5 proc. CIT. Argumentowała, że patenty, wzory użytkowe i wzory przemysłowe uwzględnione w produktach objętych IP są nierozerwalnie połączone z tymi produktami, z tytułu których uzyskuje dochody. Natomiast bez praw IP produkty nie miałyby swojej wartości rynkowej.

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Wyjaśnił, że podatnik, uzyskując dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, może opodatkować 5-proc. stawką podatku wyłącznie dochód z kwalifikowanego IP, który uwzględniony jest w cenie sprzedaży produktu lub usługi, a nie cały dochód uzyskany ze sprzedaży produktów. Tak bowiem wynika m.in. z art. 24d ust. 1 ustawy o CIT.

– A zatem inne dochody, niebędące dochodami z kwalifikowanego IP, nie mogą korzystać z opodatkowania preferencyjną stawką – podkreślił dyrektor KIS.

Potwierdziły to sądy administracyjne. Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 27 października 2020 r. (sygn. akt I SA/Gd 702/20), a teraz Naczelny Sąd Administracyjny. NSA wyjaśnił, że kwalifikowane IP nie są wyłącznym czynnikiem wpływającym na cenę produktu (zależy ona m.in. od kosztów materiałów niezbędnych do wytworzenia dystrybuowanych rozwiązań technicznych). Zastosowanie preferencyjnej stawki w odniesieniu do dochodu osiąganego przez wnioskodawcę byłoby możliwe, gdyby potrafił on wykazać, że prawa IP są jedynym czynnikiem mającym wpływ na cenę sprzedawanych wyrobów – stwierdził NSA. Tak nie było, zdaniem sądu, w rozpatrywanej sprawie, co oznacza, że podatnik nie ma prawa zastosować 5 proc. CIT do całości dochodów osiąganych ze sprzedaży wytwarzanych przez niego produktów. ©℗

OPINIA

Trzeba doprecyzować regulacje

ikona lupy />
Maciej Krawiel radca prawny, kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz / Materiały prasowe

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące opodatkowania stawką 5 proc. PIT i CIT (w reżimie IP Box) dochodów ze sprzedaży produktów i towarów, w których cenie uwzględniona jest wartość kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP), w ostatnim czasie kształtuje się niekorzystnie dla podatników z branży produkcyjnej. Teraz ten kierunek interpretacji potwierdził również NSA.

Konieczność wyodrębnienia z ceny sprzedawanego produktu wartości kwalifikowanego IP oraz weryfikacja, czy wartość tego prawa stanowi jedyny czynnik cenotwórczy produktu, jest zadaniem skomplikowanym i niekiedy wymagającym specjalistycznych analiz. Dla wielu przedsiębiorców, w szczególności prowadzących start-upy, będzie to stanowiło istotne obciążenie finansowe realizowanych projektów. W konsekwencji taka konieczność może ich zniechęcać do korzystania z tej formy opodatkowania, a przecież celem przepisów o IP Box było wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć oraz zachęcanie do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej.

W mojej ocenie bez doprecyzowania regulacji ustawowej oraz ukształtowania się bardziej przychylnej praktyki organów podatkowych w tym zakresie przepisy o IP Box nie spełnią swojego zadania. Korzystanie z 5-proc. stawki miało finansowo ulżyć podatnikom, zwłaszcza na wstępnych etapach tworzenia innowacyjnych produktów, tj. zanim zaczną one generować przychody. Tymczasem wygląda na to, że zmierzamy raczej w odwrotnym kierunku. W rozwiązaniu tego problemu nie pomaga również Ministerstwo Finansów, które nadal nie doprecyzowało mocno lakonicznych w tej kwestii objaśnień z 2019 r. w sprawie IP Box.

orzecznictwo