Od 2016 r. przepisy ordynacji podatkowej regulują również kwestię odwoływania pełnomocnictw w ostatniej chwili. To częsty zabieg podatników chcących podważyć skuteczność doręczenia pisma pełnomocnikowi, aby zyskać więcej czasu na złożenie odwołania.

Obecnie z ordynacji wynika wprost, że odwołanie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego. Jeśli natomiast odwołanie będzie dotyczyć pełnomocnictwa ogólnego, to zadziała ono dopiero od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (art. 138i par. 1 i 2 o.p.).

Dotychczas takie wnioski płynęły głównie z orzecznictwa. Sądy najczęściej sięgały do art. 137 par. 2 i 3 o.p., wywodząc z niego, że wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do organu podatkowego dopiero z chwilą uzyskania wiedzy o tym przez sam organ.

Często bowiem zdarzało się, że w dniu, w którym doręczano pismo pełnomocnikowi, do urzędu skarbowego wpływało pismo od podatnika o cofnięciu tego pełnomocnictwa. Co więcej, zdarzało się, że mocodawcy próbowali informować o odwołaniu pełnomocnictwa nawet przez telefon, w momencie gdy akurat pełnomocnik odbierał pismo od poborcy skarbowego.