Podatnik miałby skarżyć decyzję urzędu od razu do sądu administracyjnego. Pomysł Ministerstwa Finansów ma zalety, ale budzi też wątpliwości konstytucyjne – uważają eksperci.
Propozycja znalazła się w projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Oznaczałaby rezygnację z dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego w sprawach podatkowych.
Zmiana zmierza do tego, aby w przypadku, gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego (organ w nowej strukturze) stwierdzi nieprawidłowości w trakcie kontroli, ta przekształcałaby się w postępowanie podatkowe, a następnie byłaby wydawana decyzja. Już dziś w praktyce często tak się dzieje, ale nowością byłoby to, że przekształcenie procedur odbywałoby się automatycznie.