Przedsiębiorca, który kupił w innym kraju unijnym ładowarkę teleskopową, nie musi składać w urzędzie skarbowym informacji VAT-23 ani płacić VAT w ciągu 14 dni, bo to nie jest nowy środek transportu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który kupił taką ładowarkę w Belgii. Została ona dostarczona do Polski przez firmę zewnętrzną. Przedsiębiorca wyjaśnił, że służy ona do przesypywania kruszyw w magazynie oraz do załadunku.

Wprowadził ją do ewidencji środków trwałych, zaliczając do grupy 6 – Urządzenia techniczne, podgrupy – 64 Dźwigi i przenośniki i rodzaju 641 – Dźwigniki, wyciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki.

Chciał się upewnić, że nie musi składać do urzędu skarbowego informacji VAT-23 ani płacić VAT.

Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na definicję środka transportu zawartą w art. 38 ust. 1 unijnego rozporządzenia wykonawczego 282/2011. Obejmuje ona pojazdy, mechaniczne lub inne, a także innego rodzaju wyposażenie i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca na miejsce, w tym przeznaczone do ciągnięcia, przesuwania lub pchania przez pojazdy, i zasadniczo zaprojektowane oraz faktycznie nadające się do wykorzystania w celu transportu.

Ładowarka teleskopowa nie spełnia tej definicji, skoro nie podlega ona rejestracji ani obowiązkowym badaniom technicznym, a jej podstawową funkcją jest przesypywanie kruszyw w magazynie oraz załadunek – przyznał dyrektor KIS.

Przypomnijmy, że na początku tego roku dyrektor KIS uważał, iż środkiem transportu jest żuraw, i oczekiwał złożenia informacji VAT-23 oraz zapłaty VAT w ciągu 14 dni. Ostatecznie jednak 27 marca 2023 r. zmienił swoją interpretację w tym zakresie (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.578.2023.2.MAZ).

Zadecydowało o tym to, że podstawową funkcją żurawia nie jest transport, lecz stacjonarne podnoszenie ciężarów. Żuraw nie spełnia też warunków do poruszania się po drogach publicznych ze względu na przekroczony nacisk pojedynczej osi. Natomiast jego rejestracja w wydziale komunikacji – co umożliwi dojazd żurawia do miejsca pracy – wymaga uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. ©℗