Małe organizacje pozarządowe i samorządowe stowarzyszenia, które zdecydowały się prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, muszą to zgłosić fiskusowi – przypomniało Ministerstwo Finansów. Ponieważ 31 stycznia przypada w niedzielę, ostatnim dniem jest 1 lutego.
Możliwość stosowania uproszczeń od 1 stycznia 2016 r. wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), która zmieniła też ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.). Dzięki temu małe organizacje pozarządowe nie muszą już prowadzić ksiąg rachunkowych.
Z ułatwienia mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tys. zł rocznie, a także te nieprowadzące działalności gospodarczej lub nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego.