Możliwość stosowania uproszczeń od 1 stycznia 2016 r. wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), która zmieniła też ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.). Dzięki temu małe organizacje pozarządowe nie muszą już prowadzić ksiąg rachunkowych.

Z ułatwienia mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tys. zł rocznie, a także te nieprowadzące działalności gospodarczej lub nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego.