1 lutego mija termin składania zeznań podatkowych PIT-28, PIT-19A i PIT-16A. Osoby, które zwlekały z tym obowiązkiem do ostatniej chwili mają dwa rozwiązania: wizyta w urzędzie skarbowym lub przesłanie formularza drogą elektroniczną.

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe jeszcze w styczniu? Jak rozliczyć się z fiskusem nie wychodząc z domu i co grozi za niedotrzymanie terminu?

Kto musi rozliczyć się do 1 lutego?

Osoby, które rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonalnych muszą pośpieszyć się ze złożeniem zeznania PIT-28. Dotyczy to zwykle przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, jednak nie są to jedyne podmioty. Formularz ten przeznaczony jest także dla wspólników spółek cywilnych i jawnych oraz podatników rozliczających przychód z tytułu m.in. najmu czy dzierżawy. Poprzez formularz PIT-28 informujemy fiskus o wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonalnych oraz o wysokości przychodu.

Podatnicy, którzy rozliczają się za pośrednictwem karty podatkowej, muszą złożyć zeznanie PIT 16-A. Wówczas należy ujawnić informacje o wysokości składki za ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

O obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym powinni pamiętać także księża. Deklaracja PIT 19-A dotyczy tych duchownych, którzy osiągają przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim i jednocześnie objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób duchownych. Formularz wymaga uzupełnienia informacji tj. wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Jak rozliczyć się najszybciej? E-deklaracje i formularze do druku

Spóźnialscy podatnicy, zamiast stać w kolejkach do urzędu skarbowego, mogą rozliczyć się przez Internet. Zwolennicy tradycyjnych sposobów wypełniania obowiązków podatkowych, mogą pobrać gotowe formularze ze strony Ministerstwa Finansów i udać się do właściwego urzędu skarbowego w wersji papierowej. Osoby stawiające na wygodę i oszczędność czasu mogą złożyć e-deklarację.

Jak złożyć PIT przez Internet? Według wskazówek MF, należy zadbać o odpowiednie oprogramowanie (formularze elektroniczne udostępniane są w formacie PDF) oraz o podpis elektroniczny. Każdy formularz ma wyraźnie oznaczone pola, które należy obowiązkowo wypełnić. Dodatkowo, po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu, wyświetlony zostaje krótki opis pola i podpowiedź co do sposobu wypełnienia danej części formularza. E-deklaracje umożliwiają także sprawdzenie poprawności uzupełniania formularza i wypełnienie go na nowo. Po uzupełnieniu w/w informacji odpowiednich dla każdego rodzaju zeznania, można przejść do opcji „podpisz i wyślij”.

Jeśli podatnik nie posiada certyfikatu uprawniającego do posługiwania się podpisem elektronicznym, może wówczas posłużyć się danymi autoryzacyjnymi. Dowodem terminowego złożenia e-deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Można je odebrać za pomocą formularza dostępnego w stronie systemu e-deklaracje po czym pobrać gotowe poświadczenie.

Spóźnienie może drogo kosztować

Zaniechanie terminu wywiązania się z obowiązku podatkowego, zwykle skutkuje grzywną. Im dłużej podatnik będzie zwlekał z rozliczeniem z fiskusem, tym bardziej dotkliwe będą konsekwencje. Grzywna nie może jednak przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Zaniechanie obowiązku złożenia zeznania podatkowego zaliczane jest do listy wykroczeń skarbowych.

Narażenie budżetu państwa na straty jest wykroczeniem, gdy strata ta nie przekracza 5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Wtedy podatnik zobligowany jest do uiszczenia kary w wysokości maksymalnie 32 000 zł. Gdy kwota uszczuplenia budżetu państwa przekroczy wskazaną kwotę, mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym naznaczonym znacznie surowszą karą finansową.

Źródło:
Ustawa z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
Informacje udostępnione przez Ministerstwo Finansów