statystyki

Na co zwrócić uwagę, przygotowując bilans jednostek mikro

22.01.2016, 17:00; Aktualizacja: 26.01.2016, 18:51
podatki pieniądze

W bilansie zaprezentowane są jedynie podstawowe dane, choć w spółce występuje zróżnicowanie aktywów i pasywówźródło: ShutterStock

Bilans jest elementem sprawozdania pokazującym stan majątku jednostki i źródła jego finansowania. Jako uproszczony dla mikro, jest prezentowany w bardzo okrojonej postaci, ale pewnych danych nie można w nim pominąć.

W przypadku wszystkich aktywów i pasywów należy zadbać o ich prawidłowa wycenę i właściwe odniesienie skutków tej wyceny w sprawozdaniu finansowym.

W bilansie zaprezentowane są jedynie podstawowe dane, choć w spółce występuje zróżnicowanie aktywów i pasywów. Niezależnie od tego, czy dany składnik został bezpośrednio zaprezentowany, czy jedynie wpłynął na wartość ogólną grupy, musi być wyceniony zgodnie z zasadami rachunkowości.

Aktywa trwałe

Zasoby majątkowe, które są zaangażowane w działalność jednostki na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego, czyli aktywa trwałe, będą prezentowane w zagregowanej wartości. Jednostka mikro będzie miała obowiązek odrębnie pokazać jedynie wartość środków trwałych.

Co do zasady do aktywów trwałych zaliczamy: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Jednak organizacja będąca jednostką mikro nie wyodrębnia w bilansie wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie oraz inwestycji długoterminowych.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez organizację prawa majątkowe i przywileje, które nadają się do wykorzystania na potrzeby jednostki przez okres powyżej 12 miesięcy. W jednostkach mikro są to w praktyce przede wszystkim tzw. inne wartości niematerialne i prawne (autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych). W jednostkach mikro tylko licencje wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o naliczone odpisy umorzeniowe. Amortyzacja za bieżący rok wpływać będzie na koszty podstawowej działalności operacyjnej (B.I). Jeśli zaistniałyby okoliczności uzasadniające dokonanie odpisów aktualizacyjnych, należałaby ich dokonać – wpłynęłyby one na wartość Pozostałych kosztów w rachunku zysków i strat. Wartość takich odpisów powinna być zaprezentowana odrębnie w pozycji Aktualizacja aktywów niefinansowych (D.I).

Środki trwałe obejmują te aktywa, które są przez jednostkę użytkowane powyżej 12 miesięcy na własne potrzeby. Jednostki będące podmiotami mikro korzystają z uproszczeń i nie klasyfikują środków użytkowanych na podstawie umów leasingowych jako własnych aktywów trwałych, tj. nie rozpoznają leasingu finansowego, nawet jeśli taka jest treść ekonomiczna umów. Oznacza to, że w praktyce w podmiotach mikro prezentowane są jedynie środki trwale będące własnością jednostki. Jednostka mikro nie ma obowiązku odrębnego prezentowania lub ujawniania wartości poszczególnych grup środków trwałych w informacji dodatkowej. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź wartości przeszacowanej (po aktualizacji wartości środków trwałych), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości (art. 28 ust. 1 pkt 1 u.r.).


Pozostało 84% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane