Jest sposób na to, aby uwolnić się od instalacji kasy fiskalnej, gdy pracownik zwraca pracodawcy koszty paliwa wykorzystanego do celów prywatnych.
Potwierdza to ostatnio fiskus w interpretacjach indywidualnych.
Zasadniczo od 2015 r. ustawa o PIT nakazuje doliczać do wynagrodzenia pracownika wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania przez podwładnego z samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartość tę ustala się w zryczałtowanej wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm sześc. i 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm sześc. Od tej wartości pracodawca powinien potrącić zaliczkę na PIT.