Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą pośpieszyć się z wypełnieniem oświadczeń podatkowych. Część z nich należy złożyć do 20 stycznia. Mija też termin składania deklaracji PIT-28, PIT -16A, PIT-19A.

20 stycznia mija termin składania oświadczeń o wyborze opodatkowania z dochodów pozarolniczej działalności gospodarczej 19 proc. stawką podatku. Obowiązek ten dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tego samego dnia mija termin złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów ewidencjonalnych. W tym przypadku można dokładnie oszacować wysokość podatku. Według ustawy o PIT, jeśli podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wybory innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonalnych.

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej także powinni mieć na uwadze tę datę. Deklaracja PIT-6 związana jest z produkcją rolną, z której dochód ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy chcą wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej muszą w terminie złożyć deklarację PIT

Do końca miesiąca należy złożyć deklaracje PIT-28, PIT-16A i PIT-19A. Osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych do 31 stycznia muszą złożyć zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonalnych za rok poprzedni. Deklaracja PIT-16 A dotyczy osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej. Jest to zeznanie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej. O rozliczeniu do końca miesiąca muszą pamiętać także osoby duchowne. PIT-19A wypełniają osoby, które osiągają przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. PIT-19A świadczy o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Resort finansów przypomina o możliwości wypełniania e-deklaracji. Zapewnia też, że problemy techniczne, przez które formularze nie zostały udostępnione w terminie, są już rozwiązane.

Źródło: Ministerstwo Finansów