statystyki

Jak ustalić współmierność kosztów dotacji UE do przychodów i jej wpływ na sprawozdanie finansowe

autor: Gabriela Borek04.01.2016, 08:48; Aktualizacja: 25.01.2016, 17:52
Wskazana w pytaniu firma poniosła koszty z związku z realizacją dotacji unijnej i zakupiła środki trwałe, które amortyzuje.

Wskazana w pytaniu firma poniosła koszty z związku z realizacją dotacji unijnej i zakupiła środki trwałe, które amortyzuje.źródło: ShutterStock

Realizujemy projekt unijny Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020, który zakończył się w listopadzie 2015 r. Wniosek o płatność złożyliśmy w grudniu 2015 r. Niestety refundacja poniesionych wydatków, zarówno kosztów, jak i wydatków na zakup środków trwałych, nastąpi w 2016 r. W jaki sposób zaewidencjonować rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych spółki z o.o. badanej co roku przez biegłego rewidenta? Jak zaprezentować dotacje w sprawozdaniu finansowym?

Wskazana w pytaniu firma poniosła koszty z związku z realizacją dotacji unijnej i zakupiła środki trwałe, które amortyzuje. Zgodnie z umową dofinansowanie ma formę refundacji poniesionych wydatków. Firma poniosła koszty, ale nie otrzymała na razie żadnych środków pieniężnych związanych z realizacją projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków na projekt w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji z nim związanych.

Jeżeli beneficjent prowadzi pełne księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, to na potrzeby realizowanego przez siebie projektu wyodrębnia ewidencję księgową zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w ramach już prowadzonych ksiąg rachunkowych. System ewidencji księgowej powinien umożliwiać sporządzanie sprawozdań i kontrolę wykorzystania środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych. W związku z tym na kierowniku podmiotu jako organie odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości ciąży obowiązek ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Jednostka wskazana w pytaniu wykazała na razie tylko koszty i wydatki na zakup środków trwałych. Skoro nie wpłynęła jeszcze dotacja, to na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie będzie zachowana zasada współmierności przychodów i kosztów.

Przy realizacji każdej dotacji, bez względu na formę finansowania, beneficjent musi dokonać weryfikacji kosztów i przychodów związanych z projektem, a także aktywów i pasywów oraz dokonać ich wyceny na dzień bilansowy. Beneficjent musi zapewnić kompletność i współmierność przychodów i związanych z nimi kosztów.


Pozostało jeszcze 82% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane