statystyki

Jak ustalić współmierność kosztów dotacji UE do przychodów i jej wpływ na sprawozdanie finansowe

autor: Gabriela Borek04.01.2016, 08:48; Aktualizacja: 25.01.2016, 17:52
Wskazana w pytaniu firma poniosła koszty z związku z realizacją dotacji unijnej i zakupiła środki trwałe, które amortyzuje.

Wskazana w pytaniu firma poniosła koszty z związku z realizacją dotacji unijnej i zakupiła środki trwałe, które amortyzuje.źródło: ShutterStock

Realizujemy projekt unijny Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020, który zakończył się w listopadzie 2015 r. Wniosek o płatność złożyliśmy w grudniu 2015 r. Niestety refundacja poniesionych wydatków, zarówno kosztów, jak i wydatków na zakup środków trwałych, nastąpi w 2016 r. W jaki sposób zaewidencjonować rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych spółki z o.o. badanej co roku przez biegłego rewidenta? Jak zaprezentować dotacje w sprawozdaniu finansowym?

Wskazana w pytaniu firma poniosła koszty z związku z realizacją dotacji unijnej i zakupiła środki trwałe, które amortyzuje. Zgodnie z umową dofinansowanie ma formę refundacji poniesionych wydatków. Firma poniosła koszty, ale nie otrzymała na razie żadnych środków pieniężnych związanych z realizacją projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków na projekt w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji z nim związanych.

Jeżeli beneficjent prowadzi pełne księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, to na potrzeby realizowanego przez siebie projektu wyodrębnia ewidencję księgową zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w ramach już prowadzonych ksiąg rachunkowych. System ewidencji księgowej powinien umożliwiać sporządzanie sprawozdań i kontrolę wykorzystania środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych. W związku z tym na kierowniku podmiotu jako organie odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości ciąży obowiązek ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Jednostka wskazana w pytaniu wykazała na razie tylko koszty i wydatki na zakup środków trwałych. Skoro nie wpłynęła jeszcze dotacja, to na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie będzie zachowana zasada współmierności przychodów i kosztów.

Przy realizacji każdej dotacji, bez względu na formę finansowania, beneficjent musi dokonać weryfikacji kosztów i przychodów związanych z projektem, a także aktywów i pasywów oraz dokonać ich wyceny na dzień bilansowy. Beneficjent musi zapewnić kompletność i współmierność przychodów i związanych z nimi kosztów.


Pozostało 82% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane