Polscy podatnicy przywykli już do tego, że wraz z początkiem roku są wprowadzane nowe regulacje podatkowe, względnie modyfikowane te już wcześniej obowiązujące. Obecnie przełom lat jest o tyle specyficzny, że w ostatnim kwartale 2015 r. nastąpiła istotna zmiana u sterów państwa. Jest to tym bardziej ważne, że po dwóch kadencjach parlamentarnych (czyli po ośmiu latach) nastąpiła duża przebudowa polskiej sceny politycznej. W praktyce oznacza to, że należy się spodziewać, iż za takimi zmianami pojawią się nowe unormowania podatkowe.
Tak też zapewne będzie. Moglibyśmy rzec, że najciekawsze jeszcze przed nami. Z pewnością polscy podatnicy już niebawem będą mieli okazję obserwować duże zmiany w podatkach, a w efekcie będą się musieli do nich przygotować. Jednak podatek dochodowy ma tę zaletę, że te istotne, duże zmiany, zwłaszcza modyfikacje nie do końca korzystne dla podatników, muszą być przygotowane z pewnym wyprzedzeniem. Ze względu na roczny charakter podatku dochodowego zmiany na kolejny rok podatkowy muszą być uchwalone i opublikowane najpóźniej do końca listopada poprzedniego roku. To oznacza, że rozmawiając o zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzących w życie od 2016 r. (zarówno od 1 stycznia, jak i w trakcie tego roku), wiemy, jakie nowe przepisy będą wprowadzone, a które z dotychczasowych zmodyfikowane. W niniejszym komentarzu pokrótce tylko (ze względu na ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o objętość, ale również z powodu tego, że mogą one być jeszcze zmodyfikowane) omawiamy zmiany, jakie już dzisiaj są uchwalone i opublikowane, a które wchodzą w życie od 2017 r. Jednak główny obszar naszego zainteresowania to przepisy, które już niebawem, bo od 2016 r., podatnicy i płatnicy PIT będą musieli stosować.

Komentarz do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych>>