Kancelaria Prezydenta przypomniała w komunikacie, że podpisana przez prezydenta nowela wprowadza zmiany w ustawie o administracji podatkowej oraz noweli Ordynacji podatkowej.

"Celem ustawy o administracji podatkowej, uchwalonej 10 lipca 2015 r., jest stworzenie najlepszych warunków pozwalających na prawidłowe wykonywane przez podatników obowiązków podatkowych. Ustawa o administracji podatkowej miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem trzech grup przepisów, dla których określono terminy: 1 września 2015 r., 1 kwietnia 2016 r. oraz dzień następujący po dniu ogłoszenia" - napisano.

W komunikacie wyjaśniono, że zdaniem autorów nowelizacji ustawy o administracji podatkowej, wprowadzenie przewidzianych w niej rozwiązań wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych, w związku z czym zasadne jest przesunięcie daty wejścia w życie jej przepisów z 1 stycznia 2016 r. na 1 lipca 2016 r. Ma to zapewnić przygotowanie jednostek do sprawnego i funkcjonalnego realizowania nałożonych zadań.

"Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. stanowi, że ustawa o administracji podatkowej wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Przepisy, które zgodnie z pierwotną wersją ustawy miały wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. oraz w dniu następującym po dniu ogłoszenia wejdą w życie w tych terminach. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie niektóre przepisy zmieniające inne ustawy, w tym ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz część przepisów przejściowych" - wyjaśniono.

Dodano, że przewidziana nowela Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw dotyczy upoważnienia ministra finansów do delegowania zadań z zakresu interpretacji podatkowych podległym organom.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o administracji podatkowej wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.