Przedsiębiorca przy zakupie kasy rejestrującej skorzystał z ulgi. Obecnie nastąpiła awaria kasy i konieczna jest wymiana modułu fiskalnego. Czy w takiej sytuacji podatnik powinien zwrócić ulgę?
Reklama
Wymiana modułu w kasie fiskalnej nie powoduje konieczności zwrotu ulgi. Podatnicy muszą zwrócić odliczone lub zwrócone im kwoty na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
- zaprzestaną działalności;

Reklama
- nastąpi otwarcie likwidacji;
- zostanie ogłoszona upadłość;
- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
- nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;
- dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, określonych w przepisach.
Obowiązek powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.
Jak widać, wymiana pamięci fiskalnej nie została wskazana wśród okoliczności powodujących utratę prawa do odliczonej ulgi z tytułu zakupu kasy. Zarówno czasowa przerwa w ewidencjonowaniu z zastosowaniem urządzenia fiskalnego spowodowana awarią i koniecznością dokonania naprawy, jak i wymiana pamięci fiskalnej nie są okolicznościami, które powodują zaprzestanie używania kasy. Zatem w przypadku dokonania przez serwis w ramach gwarancji wymiany pamięci fiskalnej, w efekcie czego zmianie uległ tylko numer unikatowy kasy, ale nie doszło do wymiany całego urządzenia, nie ma obowiązku zwrotu odliczonej ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.
Podstawa prawna
Art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).