Projekt ustawy jeszcze nie jest dostępny. Projekt jest wniesiony przez grupę posłów PiS.