Usługa montażu i demontażu rusztowań świadczona przez jedną firmę na rzecz drugiej, wykonującej termomodernizację budynku, nie może być opodatkowana stawką 8 proc. VAT – orzekł wczoraj NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która wynajmowała rusztowania niezbędne do termomodernizacji budynków mieszkalnych. Na świadczoną przez nią usługę składał się transport rusztowań, ich montaż, konserwacja oraz demontaż. Usługobiorcą była inna spółka, która zajmowała się ocieplaniem budynków. Nie było wątpliwości, że świadczy ona usługę objętą niższą stawką VAT (8 proc.). Jest to usługa w zakresie termomodernizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego. Spór sprowadzał się do tego, czy w zakres tej usługi wchodzi również wynajem rusztowań wraz z montażem i demontażem. Dyrektorzy urzędu kontroli skarbowej i Izby Skarbowej w Białymstoku stwierdzili, że to niemożliwe, bo wynajem rusztowań nie mieści w zakresie usług budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego ani robót konserwacyjnych w tego typu obiektach.
Nie zgodzili się też ze spółką, że świadczyła ona usługę kompleksową i że całość powinna być objęta niższym VAT. Z taką usługą mielibyśmy do czynienia, gdyby obie usługi – termoizolacji budynku i stawiania rusztowania – wykonywał jeden podmiot. W efekcie dyrektorzy uznali, że wynajem rusztowań jest z 23 proc. VAT.
Tego samego zdania były WSA w Białymstoku i Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Barbara Wasilewska wyjaśniła, że usługi wynajmu rusztowań, wraz z montażem i demontażem, nie tworzą razem z ocieplaniem budynku usługi kompleksowej. Musiałby je świadczyć jeden podmiot. Wtedy można by rozważyć, czy usługa montażu jest usługą pomocniczą w stosunku do usługi głównej, jaką jest termomodernizacja. Sędzia zwróciła też uwagę na to, że spółka była podmiotem odrębnym od głównego wykonawcy ocieplającego budynek.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1002/14 i I FSK 1003/14.