Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do udostępniania swoich danych księgowych w nowym formacie – tak zwanym jednolitym pliku kontrolnym (JPK). Wszystkich podatników obowiązek ten obejmie w 2018 r. Jak się do tego przygotować?
Wprowadzenie raportowania w JPK wynika ze zmian w ordynacji podatkowej, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. Dane w tym formacie raportowania będą musiały być wygenerowane zgodnie z określnymi przez Ministerstwo Finansów zasadami – tak zwaną strukturą logiczną JPK.
W połowie grudnia – według zapowiedzi MF – ma zostać opublikowana wstępna wersja struktury logicznej JPK wskazująca na zakres danych niezbędnych do wygenerowania tego pliku oraz relacje, w jakich dane te mają pozostawać względem siebie. Wersja ta miałaby podlegać ocenie przez przedsiębiorców i po zapoznaniu się z ich komentarzami w marcu 2016 r. ministerstwo miałoby opublikować (w formie rozporządzenia) finalną wersję struktury logicznej JPK.
Bardzo trudna albo wręcz niemożliwa jest w tej chwili obiektywna ocena samej struktury logicznej JPK, ponieważ większość podatników nie będzie dysponować jeszcze programami księgowymi umożliwiającymi generowanie JPK. Uzasadnione wydaje się natomiast jak najdokładniejsze zapoznanie się z zakresem danych, które w tym pliku miałyby być zawarte, i wyrażenie swojej opinii w tym zakresie.
Często może się bowiem zdarzyć, że systemy księgowe podatników nie generują w ogóle informacji, które miałyby zostać zawarte w JPK (przykładowo niektóre informacje wynikające z dokumentów zakupowych). W innych przypadkach, pomimo możliwości generowania informacji, może być ona trudno dostępna (przykładowo, gdy system generuje dane w sposób skonsolidowany i wydobycie z niego informacji jednostkowych wymaga ich ręcznego wyodrębnienia).
Podatnicy powinni więc wykorzystać wskazany przez ministra finansów okres na rozważenie tego, czy ich systemy księgowe generują żądane przez JPK dane na odpowiednim poziomie szczegółowości. Jest to szczególnie ważne dla tych podmiotów, które ze względów operacyjnych korzystają z wielu systemów informatycznych, z których dane – często już w formie zagregowanej – są transferowane do głównego systemu księgowego.