Do końca 2015 r. podmioty powiązane korzystają w tym zakresie z ulgi podatkowej (art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT). Na podstawie obowiązujących przepisów dywidendy wypłacane pomiędzy rezydentami UE lub EOG są zwolnione z CIT jeśli tylko spółka uzyskująca przychód nie korzysta ze zwolnienia dla całości dochodów i od co najmniej dwóch lat ma chociaż 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej.

Od 2016 r. zwolnienia ma nie być w sytuacji, gdy głównym - lub jednym z głównych - celów transakcji jest korzyść podatkowa, a wypłata dywidendy nie ma uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Odpowiedzialność za podatek ma przy tym ponosić spółka otrzymująca dywidendę (podatnik), bo wypłacająca (płatnik) nie potrąci podatku tylko wtedy, gdy otrzyma od podatnika oświadczenie, że wypłata nie miała na celu uzyskania korzyści podatkowych. Jeśli fiskus wykaże, że było inaczej to podatnik będzie musiał dopłacić daninę wraz z odsetkami.

Reklama

Zmiana jest związana z wdrożeniem dyrektywy 2015/121 nowelizującej dyrektywę parent-subsidiary. Jej celem jest ograniczenie nadużyć w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Eksperci obawiają się jednak, że konstrukcja art. 22c doprowadzi w praktyce do całkowitej eliminacji zwolnienia.