Reklama
W poniższym opracowaniu zwracamy uwagę na te aspekty, które najczęściej budzą wątpliwości lub też są przedmiotem sporów podatników z organami, dzieląc się naszym doświadczeniem w tym zakresie. W najbardziej kontrowersyjnych kwestiach podajemy istotne naszym zdaniem orzeczenia sądów administracyjnych czy też interpretacje organów podatkowych, powołując w treści tekstu ich sygnatury.
Opracowanie zawiera wiele praktycznych przykładów, które pozwalają odpowiedzieć na najczęściej zadawane w praktyce pytania. Kto jest podatnikiem, jakie dokumenty złożyć i kiedy? Co oznacza pojęcie „najbliższa rodzina”? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku, a kiedy trzeba go zapłacić? Czy można uzyskać zwrot podatku, jeśli nie doszło do finalizacji umowy?
Szczególną uwagę chcieliśmy zwrócić na zwolnienie z opodatkowania. Zdarza się bowiem często, że ten sam skutek ekonomiczny można osiągnąć przy wykorzystaniu różnych form prawnych. Z kolei każda z tych form może się wiązać z innym rodzajem lub momentem opodatkowania PCC (przykładowo różnice takie występują w przypadku pożyczki i depozytu nieprawidłowego). Co więcej, ustawa przewiduje wiele zwolnień z opodatkowania, w tym dostępnych dla członków najbliższej rodziny. Obwarowuje je jednak pewnymi wymogami formalnymi. Z powodu niewiedzy lub niedopatrzenia łatwo można utracić przysługujące zwolnienie, np. składając oświadczenia po ustawowych terminach.
Co ważne, w komentarzu tym omówiliśmy zmiany, które weszły w życie w październiku tego roku, oraz te, które zaczną obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Gros z nich uderzy w deweloperów oraz osoby/firmy skupujące grunty rolne w celach inwestycyjnych. Od nowego roku nie będą one mogły skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o ile transakcja nie zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Z kolei deweloperzy wykupujący grunty od syndyków masy upadłościowej, w tym grunty z budynkami/budowlami do wyburzenia, również nie będą mogli skorzystać od 2016 r. z przewidzianego dotychczas zwolnienia.

Cały dodatek przeczytasz tu >>>>