Między innymi na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego”, która odbędzie się jutro na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

– Same przestępstwa podatkowe możemy podzielić na takie, które polegają na uchylaniu się od opodatkowania, oraz na takie, które polegają na nadużywaniu mechanizmów podatkowych w celu uszczupleń w mieniu Skarbu Państwa – mówi adwokat Dawid Korczyński, jeden z organizatorów konferencji. Problemem – jak dodaje – jest to, że organy państwa z reguły nie są w stanie dostrzec pomiędzy nimi różnicy.

Zdaniem eksperta w przypadku przestępstw polegających na nadużywaniu mechanizmów podatkowych, kluczowa powinna być funkcja represyjna. W odniesieniu zaś do tych podatników, którzy uchylają się od zapłaty daniny, powinno chodzić przede wszystkim o uzupełnienie ubytku w państwowej kiesie.

Konferencja, nad którą DGP sprawuje patronat, rozpocznie się 19 listopada 2015 r. o godz. 10 w poznańskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.