Przedsiębiorca, który przekaże swoich pracowników firmie zewnętrznej, nie musi sporządzać PIT-11 ani PIT-4 – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.
Chodziło o spółkę, która z początkiem lipca 2015 r. przekazała część pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy. Uważała, że w deklaracji PIT-4R może nie wykazywać zaliczek, które odprowadziła do 1 lipca 2015 r. od wynagrodzeń osób przekazanych do firmy zewnętrznej. Była też przekonana, że wynagrodzenie za terminowe wypełnianie obowiązków płatnika należy jej się w pełni, niezależnie od tego, że część zaliczek była potrącona od wynagrodzenia outsourcingowanych pracowników. Powinna jedynie powiadomić urząd skarbowy, dlaczego potrąciła sobie większą kwotę. Sądziła także, że PIT-11 za 2015 r. powinna wystawić tym pracownikom firma, która ich przejęła.
Dyrektor izby zgodził się z nią tylko co do tego ostatniego. Stwierdził także, że deklarację roczną PIT-4R powinna sporządzić firma zewnętrzna, a nie dotychczasowy pracodawca. Powinna wykazać w niej kwotę wszystkich potrąconych w 2015 r. zaliczek. ©?
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 3 września 2015 r., nr ITPB2/4511-690/15/MU