Podatnik nie płaci odsetek za zwłokę, jeżeli od wszczęcia postępowania przez organ pierwszej instancji do ostatecznego rozstrzygnięcia minęło więcej niż trzy miesiące. Także wtedy, gdy decyzje były kilkakrotnie uchylane.
To sedno wczorajszej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd stwierdził, że nawet jeśli decyzja pierwszej instancji zostanie kilkakrotnie uchylona, to przez cały czas toczy się to samo postępowanie podatkowe. Konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy nie oznacza więc, że wszczynane jest nowe postępowanie, w którym trzeba na nowo liczyć terminy ustawowe – orzekł sąd. Podkreślił, że przedsiębiorcy nie mogą ponosić skutków przewlekłości działań urzędników.
Spór dotyczył art. 54 par. 1 pkt 7 i 54 par. 3 ordynacji podatkowej. Pierwszy z nich mówi, że nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli od daty wszczęcia postępowania do doręczenia przez fiskusa decyzji mija więcej niż trzy miesiące. Zasadę tę stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia – mówi z kolei art. 54 par. 3.