Jeśli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie zdecyduje się na rozszerzenie preferencji dla podatników oszczędzających na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, to Komisja Europejska pozwie nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jej zdaniem ulgi powinny przysługiwać także polskim podatnikom, którzy ulokują majątek w podobnych do IKZE produktach oferowanych przez podmioty z innych krajów UE.
– Polak, który wróci na stałe z Irlandii, ale chciałby kontynuować oszczędności w tamtejszej instytucji, mającej charakter podobny do IKZE, powinien skorzystać z preferencji – wyjaśnia Grzegorz Ogórek, menedżer w dziale doradztwa podatkowego w PwC.
Dziś podatnik może obniżyć swój dochód o maksymalnie 4750,80zł wpłaconych na IKZE (limit dla 2015 r.). Ulga ta wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT. Oszczędzanie na IKZE jest także zwolnione z daniny od zysków kapitałowych (podatek Belki). Z kolei od wypłat pieniędzy zgromadzonych na IKZE fiskus pobiera tylko zryczałtowany podatek w wysokości 10-proc.
Bruksela zwróciła jednak uwagę na to, że IKZE mogą utworzyć tylko polskie fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i fundusze emerytalne. Takie zastrzeżenie wynika z art. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1147 ze zm.). Tym samym, jak wskazała KE, tylko krajowe oszczędności korzystają z preferencji, a polskie IKZE są uprzywilejowane wobec podobnych do nich produktów finansowych oferowanych w innych krajach UE. To – według Brukseli – narusza zapisane w unijnych traktatach zasady wolności świadczenia usług i wolnego przepływu kapitału.
Komisja zastrzegła, że jeśli w ciągu dwóch następnych miesięcy nie uzyska satysfakcjonującej odpowiedzi rządu, to pozwie nasz kraj do TSUE. Grzegorz Ogórek przyznaje, że zastrzeżenia Brukseli są uzasadnione. – Zapisy faktycznie wykluczają możliwość przyznania preferencji wpłatom na cele emerytalne do instytucji zagranicznych o podobnym charakterze jak IKZE – mówi ekspert.
Zwraca uwagę, że podobny problem istniał przed 1 stycznia 2011 r. wobec oszczędności w zagranicznych pracowniczych programach emerytalnych. Dopiero dodanie w nowelizacji z 25 listopada 2010 r. dzisiejszego art. 21 ust. 33 ustawy o PIT zakończyło spory i rozszerzyło preferencję w tym zakresie.