Pracownik może uwzględnić w zeznaniu rocznym 50-proc. koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli pracodawca nie wykaże ich w PIT-11 – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

Z pytaniem wystąpił zatrudniony na etacie asystent projektanta. Zgodnie z zaleceniem pracodawcy rejestruje on czas pracy przeznaczony na wykonywanie projektów technicznych i ten, który poświęca innym czynnościom.
Asystent uważał, że wykonywane przez niego projekty są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm), mimo że prawa do nich przechodzą na pracodawcę. Z tego powodu asystent chciał odliczać od przychodu 50-proc. koszty jego uzyskania, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.
Problem polegał na tym, że pracodawca nie wykazuje takich kosztów w rocznej informacji o dochodach pracownika i pobranych zaliczkach (PIT-11). Podatnik uważał jednak, że płatnik nie ma takiego obowiązku.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że podatnik może zastosować 50-proc. koszty, jeżeli na podstawie prowadzonych systemów ewidencyjnych można ustalić, jaka część wynagrodzenia dotyczy działalności twórczej. Podkreślił przy tym, że jako organ wydający interpretacje nie jest upoważniony do stwierdzenia, że podatnik faktycznie jest twórcą.
Nie zgodził się natomiast z twierdzeniem, że pracodawca nie ma obowiązku wykazywania kosztów przewidzianych dla twórców. Przypomniał, że przepisy zobowiązują płatnika do poboru zaliczek w prawidłowej wysokości, a więc z uwzględnieniem kosztów we właściwej wysokości. Jeżeli jednak płatnik tego nie zrobi, pracownik może je sam uwzględnić z rocznym zeznaniu – stwierdził.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 7 października 2015 r., nr IBPB-2-2/4511-496/15/MM.