Przedsiębiorca, który kupi prawa autorskie do dzieł swojego małżonka, może odliczyć od przychodu wydatki na ten cel – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o małżonków mających rozdzielność majątkową. Mężczyzna zamierzał wykorzystywać w działalności gospodarczej wykonane przez jego żonę artystyczne zdjęcia i wzory graficzne lamp. Postanowił więc je od niej odkupić. Uważał, że wydatki na ten cel będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych.
Wskazał, że zakaz z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT dotyczy tylko wynagrodzenia za wartość pracy małżonka. Tymczasem w tym wypadku nie dojdzie do świadczenia pracy, lecz do przeniesienia praw autorskich do zdjęć i innych dzieł wykonanych przez żonę – argumentował.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Stwierdził, że mąż będzie mógł zaliczyć wydatki na zakup praw autorskich do dzieł swojej żony bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne (jeśli spełnią one kryteria uznania ich za wartości niematerialne i prawne).
Podkreślił przy tym, że cena w umowie pomiędzy małżonkami powinna być oparta na zasadach rynkowych. W grę wchodzi bowiem art. 25 ustawy o PIT dotyczący transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 12 października 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-464/15/ESZ.