3 razy 16 procent - to propozycja podatkowa Nowoczesnej. W Warszawie odbył się kongres programowy ugrupowania.

Szczegóły, w tym reformy podatkowej, zaprezentował lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Wyjaśnił, że propozycja to: 16-procentowa stawka podatków: PIT, CIT oraz VAT.

Petru opowiedział się także za przejrzystym prawem dla obywateli. Jak wyjaśnił, musi ono być zrozumiałe dla wszystkich, nie tylko dla jego twórców, ale przede wszystkim dla tych, którzy je czytają i muszą się do niego stosować. Petru chce też przywrócenia zasady obowiązującej za tzw. ustawy Wilczka o działalności gospodarczej: "co nie jest zabronione, jest dozwolone".