Kompleksowa usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego obejmuje nie tylko czynności zmierzające do zawarcia pierwotnej umowy ubezpieczenia, lecz także administrowanie nią i działania zmierzające do jej odnowienia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Spór z fiskusem toczyła spółka zajmująca się dystrybucją aparatów słuchowych wraz z ich wyposażeniem i akcesoriami. Świadczyła również usługi serwisowania tych urządzeń i w związku z tym planowała zawrzeć umowę z firmą ubezpieczeniową. Na tej podstawie działałaby jako agent ubezpieczeniowy. Zajmowałaby się więc m.in. pozyskiwaniem klientów, przedstawianiem im oferty ubezpieczeniowej, udzielaniem informacji o warunkach i treści umowy.

Spółka musiałaby w związku z tym cyklicznie przekazywać ubezpieczycielowi dane i informacje dotyczących zawartych polis i pobranych składek. Oprócz tego podejmowałaby działania zmierzające do odnowienia polisy, a także w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania istniejących umów ubezpieczeniowych z klientami.

Spółka uważała, że wszystkie te podejmowane przez nią czynności będą się składać na kompleksową usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego, która jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Była zdania, że działania zmierzające do odnowienia polisy nie powinny być traktowane odmiennie niż czynności podjęte w celu zawarcia pierwotnej umowy ubezpieczenia.

Powołała się na art. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1111), z którego wynika, że działania pośrednika ubezpieczeniowego obejmują również udzielanie pomocy w administrowaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia. Spółka uważała, że mieszczą się w tym również działania zmierzające do odnowienia polisy.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że czynności zmierzające do odnowienia istniejącej już umowy ubezpieczenia nie stanowią usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, bo nie zmierzają do wyszukania klienta i skontaktowania go z ubezpieczycielem. Nie są więc zwolnione z VAT – stwierdził fiskus.

Rację spółce przyznał WSA w Poznaniu. Zgodził się z nią, że w świetle art. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń działalność pośrednika ubezpieczeniowego obejmuje uczestnictwo w administrowaniu i wykonywaniu istniejących umów ubezpieczenia. Tym samym działania zmierzające do odnowienia tych umów stanowią element kompleksowej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i w związku z tym są objęte zwolnieniem z VAT.

Wykładnia fiskusa, zgodnie z którą taka preferencja przysługuje wyłącznie pośrednikom, którzy zawarli pierwotną umowę, byłaby sprzeczna z zasadą równości wobec prawa – orzekł WSA.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo