Rekompensatę za ograniczenie cen energii elektrycznej poniżej poziomu rynkowego należy uznać za dotację stanowiącą podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29a ustawy o VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która kupuje prąd od innego podmiotu, ale tylko część zużywa, a nadwyżkę odsprzedaje klientom. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet rekompensaty w trybie określonym w art. 8 ust. 15 i art. 12 ust. 3 ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243 ze zm.).

Uważała, że zaliczka ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wskazał na ugruntowane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, z którego wynika, że opodatkowane są dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług.

Uznał, że otrzymana przez spółkę zaliczka ma związek z odsprzedażą energii elektrycznej i ma wpływ na cenę prądu. Gdyby bowiem nie rekompensata, to klienci płaciliby spółce więcej za prąd.