Sytuacja powoli się zmienia, zapada coraz więcej wyroków skazujących za naruszenie art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Ale kary nie porażają. Przykładowo za niezłożenie sprawozdań za dwa lata Sąd Rejonowy w Siedlcach skazał ostatnio prezesa jednej ze spółek na grzywnę 1000 zł (sygn. akt VII K 733/14).
Członek zarządu innej spółki zapłaci jeszcze mniej – po 400 zł za każde niezłożone sprawozdanie. A że chodziło o cztery lata, to w sumie przyjdzie mu wyjąć z kieszeni 1600 zł (sygn. akt XI K 65/15). Co więcej, wymierzając tę karę, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wyraził przekonanie, że wywrze ona na prezesa „prawidłowy wpływ wychowawczy i zapobiegawczy, wdroży go do przestrzegania porządku prawnego (...), czyniąc jednocześnie zadość potrzebom w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa”.