Zasada in dubio pro tributario w takiej wersji ma się pojawić w art. 2a ordynacji podatkowej i obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Tak zdecydował wczoraj Senat. Zmiany muszą poprzeć jeszcze posłowie. Ci natomiast wbrew zaleceniom komisji sejmowej uchwalili wcześniej – przed poprawkami senackimi – klauzulę w brzmieniu zaproponowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego (chciał, by niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzygane były na korzyść podatnika). 

Etap legislacyjny

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 988) po poprawkach Senatu trafi na posiedzenie Sejmu