Fiskus wyjaśnił, że obniżka ceny oznacza korzyść majątkową dla podatnika, ale skoro zasady jej przyznawania są określone w statucie i skierowane do praktycznie nieograniczonego kręgu osób, to jest ona neutralna podatkowo.

Sprawa dotyczyła małżonków, którzy w 2014 r. wykupili mieszkanie z zasobów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal był wart 126 tys. zł. Małżonkowie nabyli go jednak za 25 tys. zł, bo spółdzielnia udzieliła im 80-proc. rabatu. Wystawiła im PIT 8-C, z którego wynikało, że muszą zapłacić ponad 18 tys. zł podatku.
Reklama
Małżonkowie uregulowali daninę, ale zwrócili się do izby skarbowej z prośbą o wyjaśnienia. Tłumaczyli, że bonifikata wynika ze statutu spółdzielni – a nie odrębnej umowy – i jest przywilejem związanym z liczbą lat przepracowanych w zakładzie pracy, który przekazał mieszkania spółdzielni. Wskazali również, że spółdzielnia odwołała się do art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, który mówi o przychodach z innych źródeł, chociaż przepis ten nie wymienia bonifikat wśród źródeł przychodów.
Dyrektor katowickiej izby stwierdził, że małżonkowie nie powinni byli płacić podatku, a skoro już go uregulowali, to należy im go zwrócić. Zauważył też jednak, że art. 20 ust. 1 nie zawiera zamkniętego katalogu źródeł przychodów, więc ten argument podniesiony przez zainteresowanych nie jest trafny.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-13/15/BJ, nr IBPB-2-1/4511-14/15/BJ