Obecnie firmy, które prowadzą działalność w kilku miejscach w kraju, wpłacają należności na kilka rachunków (każda izba celna prowadzi odrębne rachunki bankowe). Dzięki uruchomieniu jednego okienka będą mogły załatwiać sprawy celne w jednym miejscu. Najpierw, już od 1 lipca zostanie wprowadzony wystandaryzowany formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu. Natomiast uruchomienie jednego okienka będzie możliwe po wdrożeniu do 1 października 2015 r. Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE oraz budżetem ZEFIR2.

Ministerstwo poinformowało także, że od 1 października elektroniczne deklaracje dla akcyzy i gier hazardowych będą obsługiwane przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC, a nie jak obecnie za pomocą e-Zefira.