Wprowadzenie od 2016 r. prewspółczynnika spowoduje, że podwyżka stawki podatkowej na sprzęt przeciwpożarowy będzie jeszcze bardziej dotkliwa
Wzrost VAT – z 8 do 23 proc. – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 grudnia 2014 r. (sygn. C-639/13). Trybunał uznał w nim, że polskie przepisy nakładające niższą stawkę podatku na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej są niezgodne z dyrektywą.
Reklama
Na skutek tego w nowelizacji ustawy o VAT (Dz.U. z 2015 r. poz. 605) zapisano uchylenie poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy. Dziś wymienia on sprzęt przeciwpożarowy, czyli np. specjalistyczne samochody pożarnicze, sprzęt łączności, kombinezony, kamizelki, urządzenia i pojazdy niezbędne do gaszenia pożarów, paliwa do nich, urządzenia szkolno-treningowe.

Reklama
Jak mówi Paweł Frątczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, zmiana oznacza, że w przyszłym roku zakupy sprzętu mogą być prawie o jedną czwartą mniejsze niż w tym roku.
– Największy problem będą miały samorządy, które finansują ochotniczą straż pożarną (OSP) – przyznaje rzecznik.
Gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP oraz umundurowania, przeszkolenia i badań druhów OSP – wyjaśnia Magdalena Jadziewicz-Kasak z Wydziału Prasowego Urzędu m.st. Warszawy. Wskazuje na art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.).
W tym roku Warszawa nie zwiększy już wydatków na ochronę przeciwpożarową (w budżecie przewidziano na ten cel ponad 220 tys. zł). Natomiast budżet na 2016 r. jest właśnie w trakcie przygotowania.
– Decyzję o wysokości kwot m.in. na ochronę przeciwpożarową podejmie rada miasta po 15 listopada – informuje Magdalena Jadziewicz-Kasak. Podobnie będzie w innych samorządach.
Zdaniem Romana Namysłowskiego, doradcy podatkowego i partnera w Crido Taxand, straż i gminy powinny jednak rozważyć, czy jeszcze w tym roku nie przeprowadzić transakcji zakupu sprzętu przeciwpożarowego lub nie zapłacić zaliczki, nawet jeżeli dostawa będzie miała miejsce już po zmianie stawki VAT.
– To ostatnie rozwiązanie może być jednak trudne do przeprowadzenia, biorąc pod uwagę proces budżetowania i specyfikę gospodarowania środkami publicznymi przez gminy i straż pożarną – przyznaje ekspert.
Radzi też przyjrzeć się już podpisanym umowom oraz tym, które dopiero zostaną zawarte. – Należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zdefiniowana jest cena, tj. czy umowa przewiduje możliwość jej podwyższenia ze względu na wzrost stawki VAT – mówi.
Roman Namysłowski przypomina, że zarówno straż pożarna, jak i gminy mają ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co więcej, prawo to zostanie jeszcze bardziej zawężone wraz z wprowadzeniem od 2016 r. prewspółczynnika. To oznacza, że podwyżka stawki VAT będzie jeszcze bardziej dotkliwa.
W PONIEDZIAŁEK
Poradnik VAT 2015 cz. 1 – ustawa z oznaczonymi zmianami oraz komentarzem eksperta