Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który chce sprzedawać zabawki, balony, popcorn oraz watę cukrową na odpustach i festynach. Nie jest podatnikiem VAT. Zamierza prowadzić działalność na rozkładanych straganach, w różnych miejscowościach.
Przedsiębiorca sądził, że nie musi mieć kasy fiskalnej, bo sprzedaż popcornu i waty cukrowej na odpustach i festynach jest zaliczona do usług związanych z wykorzystywaniem ruchomych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.B.). A ta – jak twierdził – nie podlega ewidencji w kasach rejestrujących, ponieważ nie mieści się w katalogu usług wymienionych w par. 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia ministra finansów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Przepis ten mówi bowiem tylko o usługach związanych z wyżywieniem, świadczonych przez stacjonarne placówki oraz usługach przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się z nim. W tym przypadku stosuje się zasady ogólne i przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 8 maja 2015 r., nr IBPP3/4512-136/15/KG