Korzystanie z usług portali internetowych pośredniczących w rezerwacji pokoi nie powoduje utraty prawa do opodatkowania przychodów z wynajmu w formie karty podatkowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która prowadzi biznes w zakresie wynajmu pokoi gościnnych i chciałaby umieszczać ogłoszenia o nich na portalach rezerwacyjnych. W zamian musiałaby płacić prowizję za rezerwację pokoi lub opłatę za zamieszczenie ogłoszenia. Chciała się upewnić, że nie straci z tego powodu prawa do rozliczania się z fiskusem w formie karty podatkowej.

Wątpliwości w tej sprawie wynikły na tle art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540). Przepis ten nie pozwala korzystać przy prowadzeniu działalności z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 za usługi specjalistyczne uważa się „czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4”.

Podatniczka uważała, że usługa pośrednictwa w pozyskiwaniu rezerwacji pokoi jest usługą specjalistyczną, a więc korzystanie z niej nie grozi utratą prawa do karty podatkowej.

Dyrektor KIS to potwierdził.

Przypomnijmy, że z karty podatkowej może korzystać prowadząca działalność gospodarczą, która wynajmuje maksymalnie 12 pokoi. Przy czym od 1 stycznia 2022 r. nie można już wybrać karty podatkowej ani zmienić na nią innej formy opodatkowania. Tylko podatnicy, którzy płacili w ten sposób podatek w 2021 r., mogą nadal rozliczać się w ten sposób, zgodnie z zasadą praw nabytych.©℗