Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień, w którym wyjaśnia obowiązki płatników PIT realizujących programy twinningowe.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień, w którym wyjaśnia obowiązki płatników PIT, gdy realizują oni programy twinningowe. Uwagi można przesyłać do 30 czerwca 2023 r. na adres twinning_konsultacje_podatkowe@mf.gov.pl.

Twinning to program współpracy rozwojowej Unii Europejskiej skierowany do administracji publicznej. W ramach tego programu instytucje publiczne krajów członkowskich udzielają pomocy administracjom państw niebędących członkami UE oraz państw nowo przyjętych do UE.

Instytucje polskiej administracji – jako partnerzy pomocy – angażują w tym celu tzw. długoterminowych doradców (resident twinning advisor – RTA) oraz krótko terminowych ekspertów (short term advisor – STA). Wypłacając należne świadczenia tym osobom, instytucje polskiej administracji są co do zasady płatnikami PIT. Nowe objaśnienia mają im ułatwić wykonanie obowiązków w tym zakresie.

W opublikowanym projekcie objaśnień ministerstwo przypomina, że zasadniczo RTA (polski rezydent) wykonuje pracę na terytorium kraju beneficjenta przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym. To oznacza, że wypłacane mu świadczenia są opodatkowane w tamtym państwie. W Polsce są one rozliczane z uwzględnieniem właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania, wynikającej z międzynarodowej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W takiej sytuacji polski płatnik nie pobiera zaliczek na PIT. Jednak podatnik (RTA) może złożyć zakładowi pracy wniosek o pobieranie zaliczek na podatek, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a ustawy PIT (tzw. metody proporcjonalnego zaliczenia) – przypomniał MF.

Z kolei misje STA nie mogą trwać dłużej niż 29 dni kalendarzowych (co oznacza mniej niż 183 dni). To oznacza, że dochody takich ekspertów (jako polskich rezydentów) podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

W projekcie objaśnień resort tłumaczy też, kiedy opodatkowane są nieodpłatne świadczenia, do jakiego źródła klasyfikować dany przychód, kiedy dochody RTA i STA są zwolnione z PIT itp.©℗