Zwycięzca amerykańskiej loterii zapłaci w Polsce podatek dochodowy od wygranej. Pomniejszy go proporcjonalnie tylko o zapłaconą za granicą kwotę podatku federalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 listopada 2021 r. (sygn. akt II FSK 454/19). Orzekł wtedy, że proporcjonalnie można odliczyć w Polsce sumę wszystkich podatków dochodowych zapłaconych w Stanach Zjednoczonych, a więc zarówno daniny federalne, jak i stanowe.

NSA zwrócił uwagę na to, że choć art. 2 ust. 2 lit. b polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sugeruje, iż dotyczy ona wyłącznie federalnych podatków dochodowych, to w art. 20 ust. 1 zezwala się na odliczenie przez polskiego rezydenta „odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych”.

Przepis mówi więc o wszystkich amerykańskich podatkach, a jego zawężające rozumienie przeczyłoby celowi, dla którego zawarto umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – uznał wtedy NSA.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nadal jest innego zdania.

Pytanie zadał polski rezydent, który w 2022 r. wygrał nagrodę w loterii zorganizowanej na terytorium USA. Loterię organizował tamtejszy podmiot, który wypłacił wygraną na amerykański rachunek bankowy podatnika. Została ona pomniejszona o kwoty potrąconych podatków: federalnego i stanowego. Następnie mężczyzna przelał wygraną na swoje polskie konto.

Uważał, że uzyskał w ten sposób przychód z tzw. innych źródeł, który powinien wykazać w Polsce w rocznym zeznaniu PIT-36 składanym wraz z załącznikiem PIT-ZG.

Wiedział, że przy obliczaniu polskiego podatku powinien uwzględnić postanowienia polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sądził więc, że będzie mógł odliczyć proporcjonalnie kwoty wszystkich potrąconych w USA podatków dochodowych (zarówno federalnego, jak i stanowego). Powołał się tu na wspomniany wyrok NSA z 9 listopada 2021 r.

Dyrektor KIS potwierdził, że kwota zagranicznej wygranej to przychód z tzw. innych źródeł, opodatkowany według skali PIT (12 proc. i 32 proc.).

Wyjaśnił, że skoro loteria była zorganizowana w USA, a kwotę wygranej wypłacił tamtejszy podmiot, to jej zwycięzca nie skorzysta z 10-proc. stawki zryczałtowanego podatku, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Dotyczy ona wyłącznie wygranych uzyskanych w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wskazał dyrektor KIS.

Nie zgodził się natomiast z podatnikiem, że będzie on mógł proporcjonalnie odliczyć od podatku kwotę wszystkich podatków potrąconych w USA.

Dyrektor KIS przywołał wspomniany art. 2 ust. 2 lit. b polsko-amerykańskiej umowy i podkreślił, że w świetle tego przepisu umowa dotyczy wyłącznie federalnych podatków od dochodu. Danina potrącona przez stan nie podlega więc proporcjonalnemu odliczeniu – podsumował dyrektor KIS. ©℗